Home Tag Archives: Công ty bảo vệ tại Bắc Giang

Tag Archives: Công ty bảo vệ tại Bắc Giang

Tư vấn lựa chọn công ty bảo vệ có dịch vụ tốt nhất

Tư vấn lựa chọn công ty bảo vệ có dịch vụ tốt nhất

Trên thị trường, các Công ty bảo vệ liên tục ra đời đồng thời có nhiều gói dịch vụ bảo vệ tiện ích phù hơp hợp nhiều khách hàng có mô hình và nghành nghề kinh doanh khác nhau. Trên thực tế, khách hàng có nhiều nhu cầu khác nhau tuy nhiên có nhiều khách hàng có nhu cầu chung …

Read More »

Công ty điện lực Bắc Giang

Công ty điện lực Bắc Giang

Ngày 01/08/2016, Công ty bảo vệ An Ninh Việt Nam triển khai mục tiêu bảo vệ – Công ty điện lực Bắc Giang là Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc – Tập đoàn Điện lực Việt Nam Triển khai dịch vụ bảo vệ tại Công ty điện lực Bắc Giang Công ty điện …

Read More »