Home Đào tạo bảo vệ

Đào tạo bảo vệ

Có nên sử dụng bảo vệ nội bộ tại cơ quan doanh nghiệp?

Có nên sử dụng bảo vệ nội bộ tại cơ quan doanh nghiệp?

Đối với nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cửa hàng,… với nhu cầu an ninh ngày càng cao, việc bảo vệ tài sản với quy mô lớn thì rất khó khăn cho công tác bảo vệ tài sản không theo tiêu chuẩn an ninh dân sự đặc biệt là đang sử dụng lực lượng bảo vệ nội bộ liệu có mang …

Read More »

Công ty dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội

Công ty dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội

Công ty dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội. hiện nay trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho khách hàng có nhu cầu cần đến công tác an ninh. Với khách hàng khi cần đến công tác an ninh cho mình khách hàng thường tìm đến các nhà cung cấp dịch vụ bảo …

Read More »

Phương pháp khảo sát và lập phương án bảo vệ mục tiêu

Phương pháp khảo sát và lập phương án bảo vệ mục tiêu

Để nắm bắt được tình hình an ninh trật tự trong và ngoài khu vực mục tiêu, tính chất kinh doanh cũng như những yêu cầu của khách hàng đối với công tác bảo vệ thì Công ty bảo vệ phải tiến hành khảo sát mục tiêu. Mục đích của công tác khảo sát và lập phương án bảo vệ …

Read More »

Những yêu cầu cơ bản đối với nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Những yêu cầu cơ bản đối với nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Nhằm khẳng định được chất lượng và uy tín đối với khách hàng, lực lượng bảo vệ của Công ty bảo vệ An Ninh Việt Nam phải hiểu rõ được những yêu cầu cơ bản, để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ, đối với nhân viên bảo vệ phải đáp …

Read More »

Nội quy lớp học nghiệp vụ bảo vệ

Nội quy lớp học nghiệp vụ bảo vệ

Nội quy lớp học nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp của Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam tại Hà Nội. Dưới đây là các quy định cụ thể mà các học viên khi tham gia quá trình đào tạo phải tuyệt đối tuân thủ. Tất cả học viên tham dự lớp học đều phải …

Read More »