Home Dịch vụ bảo vệ Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp chứng chỉ của Bộ công an cấp

Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp chứng chỉ của Bộ công an cấp

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tốt nhu cầu phát triển của mỗi doanh nghiệp trong đó phải kể đến các Công ty bảo vệ chuyên nghiệp muốn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và phát triển thương hiệu cần phải đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp chứng chỉ của Bộ công an cấp theo quy định tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và đến nay được thay thế bằng nghị định 96/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 01/7/2016.

Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp cấp Chứng chỉ của Bộ Công an

Theo quy định tại nghị định 52/2008/NĐ-CP và thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) hướng dẫn thi hành nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp phải được: Cơ quan, đơn vị, tổ chức được phép đào tạo, Các Trường Công an nhân dân, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an,…

Nội dung đào tạo phải đáp ứng đầy đủ các nội dung sau: kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật; đạo đức, tác phong nghề nghiệp; kỹ năng, nghiệp vụ bảo vệ; các quy định về quản lý, sử dụng và kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ; các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cấp cứu người bị nạn.

triển khai bảo vệ mục tiêu

Giáo trình, nội dung chương trình đào tạo trước khi đưa vào sử dụng phải được gửi về Tổng cục Cảnh sát (qua Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) để theo dõi, quản lý

Các Công ty bảo vệ đào tạo bổ sung kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng mềm

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đặc biệt đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về an ninh dân sự, ngoài các kiến thức cơ bản theo quy định thì các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ vẫn phải tổ tức các lớp đào tạo bổ sung các kỹ năng và thực tập thực tế tại các mục tiêu bảo vệ.

Các kỹ năng cần bổ sung cho nhân viên bảo vệ như: kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp,… đối với cán bộ chỉ huy thì bổ sung nhiều kỹ năng liên quan đến quản lý điều hành do các cán bộ lãnh đạo Công ty dịch vụ bảo vệ và mời các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.

Để có nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ năng trong công việc thì công tác đào tào bảo vệ không thể thiếu, bên cạnh đó mỗi nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp sau khi được đào tạo được cấp chứng chỉ do Bộ công an cấp (các trường đủ điều kiện tham gia đào tạo theo quy định) theo quy định tại nghị định 96/2016/NĐ-CP mới được phép tham gia bảo vệ mục tiêu tại các hợp đồng Công ty  ANVN đã ký với khách hàng.

Việc chú trọng đến công tác đào tạo là nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo niềm tin cho khách hàng để hợp tác lâu dài và xây dựng và phát triển thương hiệu của mỗi doanh nghiệp.

Nguồn: Bảo vệ ANVN