Home Công ty bảo vệ Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc

Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc

Triển khai bảo vệ mục tiêu thuộc Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc ngày 16 tháng 9 năm 2016 tại KCN Vân Trung, Bắc Giang. Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc

Đây là dự án xây dựng trạm điện 110kV – dự án đường dây và TBA 110kV Vân Trung cung cấp điện năng cho khu công nghiệp, là công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Giang thu hút đầu từ của các công ty nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp.

Việc đầu tư trạm biến áp 110kV Vân Trung là cần thiết, công trình này sau khi đưa vào vận hành sẽ đáp ứng được nhu cầu phụ tải hiện tại của các nhà đầu tư trong KCN Vân Trung; Cải thiện được chất lượng điện năng cho các phụ tải trong KCN Vân Trung và khu vực lân cận, tạo đường dây cấp điện mạch vòng theo mô hình cấp điện N-1 đã được Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh định hướng xây dưng; Là cơ sở để phát triển và quy hoạch cải tạo lại hệ thống lưới điện khu vực; Đồng thời đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải khu vực huyện Việt Yên, giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng,  góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực.

Công ty bảo vệ An Ninh Việt Nam triển khai dịch vụ bảo vệ Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc

Công ty bảo vệ tại Bắc Giang uy tín nhất Miền Bắc

Trước khi triển khai dự án Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc đã thẩm định hồ sơ năng lực và lựa chọn Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho dự án tại Bắc Giang, đúng 16h00′ ngày 16/09/2016, ANVN chính thức tiếp nhận và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho mục tiêu theo đúng phương án bảo vệ hai bên đã thống nhất.